RESUME WYKŁADOWCÓW
DR N. MED. PAULINA BAUTEMBACH-KOBERDA
POLSKA

Specjalista protetyki stomatologicznej. Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz programu Erasmus/Socrates Comenius University of Bratislava oraz King's College London. Posiada specjalizację z protetyki stomatologicznej.

W 2013 roku obroniła z wyróżnieniem pracę naukową uzyskując stopień doktora nauk medycznych.

Autorka i współautorka prac z zakresu protetyki stomatologicznej i implantoprotetyki.

W latach 2008-2015 pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. ITI Fellow, 3Shape key opinion leader, właściciel kliniki dentystycznej Dr Koberda Dental and Medical Clinic w Gdyni. Swoje kwalifikacje podnosi na licznych kursach i szkoleniach z zakresu protetyki stomatologicznej i implantoprotetyki.

PROF. BYUNG-HO CHOI
KOREA

Jest światowej sławy pionierem cyfrowej implantologii. Ostatnie 20 lat spędził na Uniwersytecie Yonsei badając kliniczne i techniczne aspekty nieinwazyjnego leczenia implantologicznego, wprowadzając nowy paradygmat leczenia cyfrowego. Opracowana przez niego technika nawigowanej implantacji pozwala na rewolucyjne, krótkie, łatwe i wygodne procedury w trudnych operacjach implantologicznych przy całkowitym bezzębiu i podnoszeniu dna zatok. Jako emerytowany profesor jest cenionym mentorem i honorowym profesorem na Uniwersytecie Yonsei, udzielającym wsparcia swoim następcom.


 • Emerytowany profesor na Uniwersytecie Yonsei
 • Profesor chirurgii jamy ustnej i szczękowo-twarzowej na Yonsei University College of Dentistry oraz Wonju School of Medicine
 • Dyrektor Centrum Terapii Komórkowej i Inżynierii Tkankowej Uniwersytetu Yonsei, Szkoły Medycznej Wonju
 • Licencjat Stomatologii, Yonsei University College of Dentistry
 • Magister Stomatologii, Absolwent Szkoły Uniwersytetu Yonsei
 • Doktor stomatologii, Uniwersytet we Freiburgu, Niemcy
 • Licencjonowany chirurg szczękowy w Niemczech
 • Profesor wizytujący na Uniwersytecie w Munster, Niemcy
 • Licencjonowany Specjalista Chirurgii Stomatologicznej i Akustycznej w Korei
 • Pracownik naukowy na Uniwersytecie Harvarda w Stanach Zjednoczonych
 • Prezes Towarzystwa Implantologii Bezpłatowej.
TECH. DENT. JAROSŁAW CMOKOWICZ
POLSKA

Od 10 lat zawodowo związany jest z cyfrowymi technologiami.

Doświadczenie zdobywał pracując w renomowanych laboratoriach i centrach frezowania, gdzie zajmował się wykonywaniem rozległych projektów implantologicznych w technologii CAD/CAM.


Na co dzień wykonuje prace protetyczne w pełnym protokole cyfrowym, wykorzystującym m.in. cyfrowy projekt uśmiechu, nawigację chirurgiczną, natychmiastowe obciążenia z uwzględnieniem wirtualnej artykulacji.


Posiada rozległą wiedzę na temat systemów CAD/CAM, zarówno od strony projektowej, jak i wytwarzania, a przede wszystkim posiada bogate doświadczenie w ich wykorzystaniu w codziennej pracy laboratorium.

Certyfikowany trener Exocad i Exoplan.

DR N. MED. MARCINA KĘDRA
POLSKA

Ukończył studia lekarsko-stomatologiczne na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w 2008 r. W 2014 obronił pracę doktorską na temat „Badania wytrzymałościowe stomatologicznych systemów łączących z wykorzystaniem materiałów ceramicznych."


Key Opinion Leader DENTSPLY SIRONA w zakresie systemu CAD/CAM oraz oficjalny trener ISCD (THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR CLINICAL DENTISTRY).


Pasjonat technologii cyfrowych. Od 2010 roku pracuje z systemem CEREC uzyskując pozycję Opinion Leader systemu na Polskę. W 2016 roku założył CEREClab – Laboratorium Protetyki Komputerowej w pełni oparte na systemach CAD/CAM. Wprowadził innowacyjną metodę współpracy – wynajem skanerów lekarzom w kraju i za granicą w zamian za zlecanie prac do laboratorium.


Specjalizuje się w metamorfozach uśmiechu z wykorzystaniem autorskiego protokołu „Uśmiech w jeden dzień”. Umiejętności Dr Kędry zostały nagrodzone w 2017 roku, kiedy uzyskał elitarny tytuł Beta Testera firmy Dentsply Sirona.


Jako twórca Akademii CEREClab prężnie działa prowadząc kursy i szkolenia z systemu CEREC, inLab i skanerów wewnątrzustnych.

DR ARKADIUSZ KRĘŻLIK
POLSKA

Właściciel Klinik Artdentis, właściciel F.U.H. Titanium Implants, założyciel Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, międzynarodowy instruktor implantologii z ramienia International Congress of Oral Implantologists, kierownik Ośrodka Szkoleniowego CURRICULUM IMPLANTOLOGII Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, prowadzący szkolenia praktyczne oraz wykłady z zakresu implantoprotetyki w Polsce i zagranicą. Autor wielu publikacji naukowych.


1990 - Dyplom na Akademii Medycznej w Łodzi - Wydział Lekarski, Oddział Stomatologii

od 1990 - Prywatna praktyka stomatologiczna

1997 - Specjalizacja pierwszego stopnia stomatologii ogólnej

od 1997 - Praktyka implantologiczna

1997 - Europejskie Centrum Implantologii Sudimplant - Tuluza Francja

od 2000 - Właściciel NZOZ (stomatologia, pracownia diagnostyki RTG, USG, laboratorium analityczne, poradnie specjalistyczne)

 • Założyciel Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego
 • Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego
 • Członek Niemieckiej Organizacji Implantologicznej DGZI
 • Członek Ogólnoświatowej organizacji Implantologicznej ICOI
 • Członek Niemieckiej Organizacji Implantologicznej DGOI
 • Wykładowca Ogólnopolskiego Centrum Szkoleniowego Q-Implant

2002 - Klinika implantologiczna Karlsruhe Niemcy

2003 - Uzyskanie tytułu ICOI Fellowship

 • Członek Zarządu PSI
 • Przedstawiciel na Polskę niemieckiej firmy Trinon Titanium GmbH
 • Przedstawiciel na Polskę włoskiej firmy Bioteck

2004 - Advanced Techniques In Oral Implantology for lecturers

2005 - Uzyskanie tytułu ICOI Diplomate (International Congress of Oral Implantologists)

2009 - Członek Polskiego Towarzystwa Czaszkowo-Twarzowo-Szczękowego i Implantologicznego (PTCTSiI)

2010 - Otwarcie Kliniki Implantologicznej Artdentis w Łodzi

 • DIO International Meeting 2010 - Busan, Korea Południowa

2012 - DIO International Meeting 2012 - Busan, Korea Południowa

2014 - Członek grupy założycielskiej Międzynarodowego Forum Eksperckiego DIO Implants Key Doctor - Las Vegas, USA

 • DIO International Meeting 2014 - Las Vegas, USA

2015 - Organizator Bioteck Bone & Tissue Meeting - Turyn, Włochy


2002-2023 Międzynarodowy Instruktor Implantologii prowadzący kursy i wykłady:

 • Instruktor Praktycznego kursu z udziałem pacjentów - Instytut Progresywnych Technik Stomatologicznych Prof. A. Opanasijuk - Ukraina Kijów.
 • Instruktor Praktycznych Kursów Implantoprotetycznych z udziałem pacjentów - Klinika Uniwersytecka Santa Clara - Kuba.
 • Instruktor Maratonów Implantologicznych z udziałem pacjentów - Klinika Implantologiczna Uniwersytetu Medycznego w Phnom Penh - Kambodża.
 • Wykładowca Kongresu DIO International Meeting 2009 - Busan, Korea Południowa.
 • Wykładowca Podczas Kongresu na Uniwersytetcie Sapienza - Rzym, Włochy.
 • Instruktor Zaawansowanego Kursu Implantologicznego z udziałem pacjentów - Soriso Natural - Porto, Portugalia.
 • Instruktor Maratonu Implantologicznego z udziałem pacjentów - Porto, Portugalia.
 • Instruktor Maratonów Implantologicznych Trinon Collegium Practitcum z udziałem pacjentów - Santo Domingo, Dominikana.
 • Instruktor Maratonów Implantologicznych Trinon Collegium Practitcum z udziałem pacjentów - Phnom Penh - Kambodża.
 • Wykładowca i instruktor wszystkich edycji szkolenia CURRICULUM IMPLANTOLOGII Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego.
TECH. DENT. JACEK OKSIŃSKI
POLSKA
Absolwent Medycznego Studium Zawodowego w Warszawie – Wydział Techniki Dentystycznej. Od 1991 r. założyciel i właściciel nowoczesnego Laboratorium Protetycznego TECHDENT w Warszawie.

Swój czas poświęca na doskonalenie zawodowe uczestnicząc w wielu wykładach oraz konferencjach międzynarodowych, na których zdobył bogate doświadczenie zawodowe z zakresu protetyki dentystycznej, implantoprotetyki oraz stomatologii estetycznej. Umiejętności te zostały potwierdzone dyplomami międzynarodowych ośrodków szkoleniowych.

Od 1997 r. prowadzi szkolenia dla lekarzy i techników dentystycznych z zakresu protetyki stomatologicznej łącząc tradycyjną technikę z nowoczesnymi technologiami.
Redaktor naczelny „Quistessence Techniki Dentystycznej” Polskiego Oddziału Quintessenz.

Jeden z założycieli Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej oraz członek:
 • Stowarzyszenia Polskich Lekarzy Dentystów,
 • International Wironium Circle,
 • Stowarzyszenia Stomatologii Estetycznej Art Oral,
 • Ukrainian Implantologists Association,
 • Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej.
DR SŁAWOMIR PASTOR
POLSKA
Lekarz dentysta stomatolog, właściciel kliniki Stomatologia Pastor, absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalista Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w zabiegach z dziedziny zaawansowanej chirurgii szczękowo-twarzowej, stomatologicznej, chirurgii przyzębia, implantologii.

Oprócz chirurgii zajmuje się również rozległymi odbudowami protetycznymi. Zorientowany na ciągły rozwój zawodowy. Umiejętności i wiedzę zdobywa na licznych szkoleniach w kraju i zagranicą. W swojej praktyce zawsze stawia na profesjonalizm, najwyższą jakość leczenia, rzetelność i kompetentność. Wyposaża ją w najbardziej profesjonalny sprzęt i nowatorskie rozwiązania, co pomaga stawiać czoła nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom. Swoim pacjentom opracowuje indywidualne kompleksowe plany leczenia.

Lubi wyzwania zarówno na gruncie zawodowym, jak i w życiu prywatnym. Pasjonat nurkowania, turystyki motocyklowej i skoków spadochronowych.

PROF. DR HAB. N. MED. JAN KRZYSZTOF PIETRUSKI
POLSKA
Ukończył studia na Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie w roku 1989 uzyskał dyplom lekarza, a w 1992 lekarza dentysty. W latach 1992 – 2000 pracował w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej AMB na stanowisku asystenta i adiunkta. W roku 1996 obronił wyróżnioną pracę doktorską pt. „Badania wybranych funkcji granulocytów obojętnochłonnych (PMN) krwi obwodowej, składników dopełniacza i przeciwciał u osób ze stomatopatią protetyczną powikłaną kandydiazą”. W 1997 uzyskał specjalizację II stopnia z protetyki stomatologicznej, w 2013r stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. „Ocena siły retencji wybranych rodzajów koron podwójnych”, a w 2019r tytuł profesora.

Wiedzę zawodową zdobywał w renomowanych ośrodkach w Europie i USA. Od lat prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną, której owocem są liczne prace badawcze i książki. Szczególnym osiągnięciem jest wydana w 2021r monografia „Okluzja w praktyce”. Jest ponadto współautorem następujących pozycji książkowych: „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, „Regeneracja tkanek przyzębia” oraz „Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia”.

Za działalność naukową otrzymał szereg nagród Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku.
Prof. dr hab. n. med. Jan Pietruski był członkiem założycielem i prezydentem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, redaktorem naczelnym polskiego wydania European Journal of Esthetic Dentistry oraz wchodził w skład zespołu redakcyjnego e-Dentico.


DR PAWEŁ SZCZEPANIAK
POLSKA
Dyrektor generalny i właściciel kliniki Szczepaniak Stomatologia. Ukończył studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz staż specjalizacyjny z chirurgii stomatologicznej na Katedrze Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada tytuł specjalisty w zakresie chirurgii stomatologicznej.

 • Jest specjalistą w chirurgii i implantologii stomatologicznej, a jego umiejętności potwierdzają międzynarodowe certyfikaty ICOI oraz DGOI.
 • Uczestniczył w szkoleniu podyplomowym w zakresie implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem.
 • Ukończył prestiżowy podyplomowy program w zakresie implantoprotetyki i protetyki stomatologicznej Mediterranean Prosthodontic Institute w Castellon de la Plana w Hiszpanii afiliowany przez Uniwersytet Północnej Karoliny Chapel Hill w USA.
 • Brał udział w szkoleniu dotyczącym rehabilitacji narządu żucia zgodnym z wytycznymi amerykańskiej szkoły okluzji Kois Center w Seatlle prowadzonym przez mentora Kois Center Jacka Głębockiego.
 • Uczestnik szkolenia prowadzonego przez Marco Degidi dotyczącego natychmiastowego obciążenia implantów z zastosowaniem technologii spawania wewnątrzustnego wszczepów metodą WeldOne.
 • Jest autorem artykułów opublikowanych w literaturze naukowej.
 • Zajmuję się specjalistycznym tłumaczeniem ustnym i pisemnym w dziedzinie stomatologii.
 • Brał udział m.in. w tłumaczeniu polskiego wydania „Implantologii stomatologicznej” Micheal’a S.Block’a pod redakcją dr. n. med. Mariusza Dudy.
DR RICARDO VELAZQUEZ GARCIA
MEKSYK

Absolwent chirurgii dentystycznej z wyróżnieniem honorowym na Oddziale dentystycznym UNAM - Universidad Nacional Autònoma de Mèxico.

Członek ITI, Colegio Mexicano de Implantologìa Oral oraz de la Academy of Osseointegration. Współpracownik Fundacji Foundation for Oral Rehabilitation.

Certyfikat I stopnia Fellow. Colegio Mexicano de Implantologia Bucal y Maxilofacial.

od 2001 roku Prywatna Praktyka Implantologiczna.

2001-2002 Dyplom Implantologii Stomatologicznej.

Członek Meksykańskiego Stowarzyszenia Implantologów Stomatologicznych AMID - Mexicana de Implantes Dentales.

Członek Narodowego Kolegium Chirurgów Dentystycznych CNCD - Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas.

2003-2004 Dyplom doskonalenia zawodowego w diagnostyce i leczeniu - protezy stałe. Wydział Stomatologii UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México.

2005-2006 Dyplom w zakresie estetycznej protetyki przyzębia, UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, Clínica Acatlán.

2009-2010 Dyplom z Implantologii, Inteligencia Dental i+D - UNAM.

2011-2012 Dyplom z Implantologii CAD-CAM, Facultad de Odontologìa, UNAM - Universidad Nacional Autonoma de Mexico.

2013 Dyplomowany Konsultant Implantologii Leone Tirdent. UNAM Mexico DF.

2023 Sekretarz Digital Dentistry. Meksyk.


Szkolenia międzynarodowe:

 • 2009 Zaawansowana terapia implantologiczna School of Dentistry. UCLA, Los Angeles CA.
 • 2011 Nobel Biocare UK Symposium, Zygoma. Londyn, Wielka Brytania.
 • 2011 Annual Meeting Academy of Osseointegration. Waszyngton DC.
 • 2012 All-on-Four: Rehabilitacja implantologiczna pacjenta z całkowitym bezzębiem. Baylor College of Dentistry, Dallas, Tx.
 • 2013 "A less invasive and cost effective CAD-CAM modification teplate guide approach : A case for an immediate loading in a diabetic patient”. Annual Meeting Academy of Osseointegration, Tampa FL.
 • 2013 Nobel Biocare Global Symposium. NY.
 • 2015 Zest Anchors Locator Overdenture Implant System. San Diego. CA
 • 2016 „Zaawansowany kurs uzupełnień ceramicznych w zębach przednich. Curitiba Dental Training CWB, Brazylia
 • 2016 ”Occlusion in Oral Rehabilitation" Curitiba Dental Training CWB, Brazylia
 • 2016. „Kurs perioprotezy w zębach i implantach” Curitiba Dental Training CWB, Brazylia
 • 2017. Rozwiązania cyfrowe Neodent. Curitiba, Brazylia
 • 2017 Kurs kliniczny Advanced Clinical Mini-Residency poziom 2. Curitiba Dental Training CWB, Brazylia
 • 2018 Szkolenie Dynamic Abutment Solutions. Lleida. Hiszpania
 • 2018 Digital Flows 16 edycja Jacobo Somoza Institute. Madryt, Hiszpania
 • 2019 ITI Education Week. Uniwersytet w Bernie, Szwajcaria.
 • 2019 Szkolenie Dynamic Abutment Solutions. Lleida. Hiszpania
TECH. DENT. MAREK WILIGAŁA
POLSKA
Właściciel laboratorium protetycznego Wiligała Lab w Chojnicach , które od ponad 30 lat poświęca się sztuce technik dentalnych. Pełen pomysłów i determinacji w ich realizacji, co sprawia, że pracownia nieustannie nabiera rozmachu.

Jest człowiekiem nieprzerwanie szukającym inspiracji, który z wielkim zaangażowaniem uczestniczy w licznych szkoleniach oraz sympozjach zarówno w kraju, jak i za granicą. Systematycznie angażuje się w projekty, gdzie czynnie dzieli się swoją wiedzą oraz wieloletnim, praktycznym doświadczeniem.
Za tak pozytywnym wizjonerem stoi ponad 70 osobowy zespół, który stanowi fundament solidności laboratorium. Kreatywność oraz indywidualne zaangażowanie pozwalają nieprzerwanie zdobywać nowe doświadczenia i dążyć za celem, którym jest permanentny progres.

Przyszłość laboratorium opiera na energii silnie rozwijającego się rynku branżowego, nie zapominając o wypracowanych przez pokolenia wartościach.
Indywidualną pasję do techniki digitalnej przekłada na zdecydowany kierunek ewolucji laboratorium, co zostaje coraz częściej zauważane i doceniane na arenie branży protetycznej.


RESUME PROWADZĄCYCH WARSZTATY
PROF. BYUNG-HO CHOI
KOREA

Jest światowej sławy pionierem cyfrowej implantologii. Ostatnie 20 lat spędził na Uniwersytecie Yonsei badając kliniczne i techniczne aspekty nieinwazyjnego leczenia implantologicznego, wprowadzając nowy paradygmat leczenia cyfrowego. Opracowana przez niego technika nawigowanej implantacji pozwala na rewolucyjne, krótkie, łatwe i wygodne procedury w trudnych operacjach implantologicznych przy całkowitym bezzębiu i podnoszeniu dna zatok. Jako emerytowany profesor jest cenionym mentorem i honorowym profesorem na Uniwersytecie Yonsei, udzielającym wsparcia swoim następcom.


 • Emerytowany profesor na Uniwersytecie Yonsei
 • Profesor chirurgii jamy ustnej i szczękowo-twarzowej na Yonsei University College of Dentistry oraz Wonju School of Medicine
 • Dyrektor Centrum Terapii Komórkowej i Inżynierii Tkankowej Uniwersytetu Yonsei, Szkoły Medycznej Wonju
 • Licencjat Stomatologii, Yonsei University College of Dentistry
 • Magister Stomatologii, Absolwent Szkoły Uniwersytetu Yonsei
 • Doktor stomatologii, Uniwersytet we Freiburgu, Niemcy
 • Licencjonowany chirurg szczękowy w Niemczech
 • Profesor wizytujący na Uniwersytecie w Munster, Niemcy
 • Licencjonowany Specjalista Chirurgii Stomatologicznej i Akustycznej w Korei
 • Pracownik naukowy na Uniwersytecie Harvarda w Stanach Zjednoczonych
 • Prezes Towarzystwa Implantologii Bezpłatowej.
TECH. DENT. WIKTORIA GRANEK
POLSKA

Od 2015 roku związana z branżą dentystyczną. Absolwentka kierunku Technik dentystyczny Medycznej Szkoły Policealnej w Zabrzu. Poszerzając swoje horyzonty ukończyła Psychologię w Biznesie na Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Pasjonuje się technologią cyfrową wykorzystywaną w Protetetyce Stomatologicznej.


Pracownik działu Wsparcia TAG | Dental. Prowadzi szkolenia dla Stomatologów i Techników dentystycznych z zakresu obsługi oprogramowania Medit Link, exocad oraz skanerów i drukarek 3D. Dąży do zwiększenia świadomości dotyczącej najnowszych rozwiązań technologicznych w Stomatologii.


Od początku swojej ścieżki zawodowej pracowała na stanowiskach obsługujących systemy CAD/CAM, dodatkowo zdobywająć doświadczenie w licowaniu ceramiki. Nieustannie rozwija swoją wiedzę i umiejętności w technologii cyfrowej stomatologii, biorąc udział w licznych szkoleniach oraz warszatach.

TECH. DENT. PAWEŁ JURGA
POLSKA
Od 2007 roku pracuje w zawodzie technika dentystycznego. Absolwent MSZ nr 1 w Łodzi oraz PWSZ w Wałbrzychu. W swojej pracy łączy oba kierunki, czyli technikę dentystyczną i pedagogikę.

Doświadczenie zdobyte w Irlandii oraz na Dolnym Śląsku wykorzystuje obecnie w Centrum Frezowania ZFX WROCŁAW, będąc odpowiedzialnym za merytoryczną i techniczną stronę realizowanych projektów. Codzienną pracę zawodową przeplata licznymi szkoleniami, dzięki którym kolejne rzesze techników dentystycznych i stomatologów poznają świat cyfrowy w protetyce.

Jest pomysłodawcą i współtwórcą innowacyjnego rozwiązania w zakresie obsługi implantów w reżimie cyfrowym - MultiProfilu
FILIP SKUŁA
POLSKA
Swoją karierę w branży dentystycznej zaczynał w 2015 r. w jednej z firm zajmujących się sprzedażą produktów dla techników dentystycznych. Od 6 lat manager centrum frezowania Zfx Wrocław, gdzie jest głównym specjalista CAM, a także twórcą strategii pod przekierowania dla narzędzi Dynamic Abutment Solutions - DMTone.

Uczestnik wielu kursów z frezowania i programowania maszyn CNC w systemach CAD/CAM. Specjalizuje się w wytwarzaniu skomplikowanych konstrukcji metalowych na implantach z przekierowaniem kanału śruby.

Nieustannie poszerza swoją wiedzę na płaszczyznach związanych z cyfrową techniką dentystyczną, szczególnie w obszarach tworzenia nowych strategii i procesów wytwórczych, co zaowocowało przyznaniem Zfx Wrocław autoryzacji oficjalnego centrum frezowania firmy Dynamic Abutment Solutions.
MGR INŻ. JAKUB SŁONIEWSKI
POLSKA
Inżynier biomedyczny, ekspert w zakresie tworzenia i modyfikacji bibliotek implantologicznych oraz strategii frezowania w technologii CAD/CAM, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z frezarkami protetycznymi. W firmie HEXdent zajmuje się wsparciem klientów w obszarze technologii frezowania implantoprotetyki

© All Right Reserved. KTI Implants.
e-mail us: biuro@kti-implants.pl
Made on
Tilda